H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustaja LUTin hallitukseenmuokattu 31.10.2019 klo 14.01

Toimielin

LUTin hallitus

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

25.9.2019

Hakuaika

25.9.2019 - 18.10.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Edustajiston kokous 30.10. klo 17 tilassa xxxx

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Toivomme suomenkielen osaamista.

HUOM! Hakemiseen kuuluu ennakkotehtävät sekä haastattelut.

Ennakkotehtävät toimitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakemuksen lähettämisestä, mutta viimeistään 18.10. Ennakkotehtävät tulee palauttaa 22.10. mennessä edunvalvonta@ltky.fi

Haastatteluihin otetaan enintään viisi (5) henkilöä hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella. Haastattelut järjestetään 22.-23.10.

Haastatteluiden perusteella edustajiston kokoukseen (30.10. klo 17) kutsutaan enintään kolme (3) henkilöä esittäytymään. Näille kolmelle ilmoitetaan mahdollisuudesta viimeistään 27.10.

Kelpoisia tehtävään ovat LTKY:n jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.