H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmämuokattu 16.4.2019 klo 15.56

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Hallinto - Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Toimikausi:

31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ammattikorkeakoululla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on rehtori. Johtoryhmässä on henkilöstöjärjestöjen valitsema jäsen, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, vararehtorit, koulutus- ja aluepalveluyksikön johtajat sekä rehtorin määrittelemät muut johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa rehtoria ja vararehtoreita ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmä tekee päätökset opiskelijaksi ottamiseen ja opinto-oikeuden menettämiseen koskeviin oikaisupyyntöihin ja hyväksyy opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnan perusteet.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff