H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustajaksi verkko-oppimisalustan hankinnasta vastaavaan projektiryhmäänmuokattu 16.4.2019 klo 14.48

Toimielin

Learning management system -projektiryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

10.1.2019

Hakuaika

10.1.2019 - 20.1.2019

Toimikausi

22.1.2019 - 31.1.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Hallituksen kokous 22.1.2019

Haetaan yhtä (1) opiskelijaedustajaa Laurean Learning management system - projektiryhmään. Kausi alkaa tammikuussa 2019 ja päättyy tammikuussa 2020. Projektiryhmä kokoontuu keväällä 2019 kerran kuussa. Syksyllä 2019 projektiryhmä vaatii edustajalta panostusta viikottain ja toiminnasta edustaja saakin projektiopintopisteitä.

Haku tehtävään päättyy 20.1.2019 klo 23.59. Haku tapahtuu halloped.fi -sivustolla.

Projektiryhmän vastuulla on yhdessä ohjausryhmän kanssa vastata uuden verkko-oppimisalustan hankinnasta ja käyttöönotosta Laureaan. Tällä hetkellä Laureassa on käytössä oppimisalusta Optima. Vuonna 2019 projektiryhmän tavoitteina ovat muun muassa uuden oppimisalustan kilpailutuksen valmistelu ja läpivienti, valitun oppimisympäristön testaus, ohjeiden teko ja koulutusten järjestäminen. Opiskelijaedustajan lisäksi työryhmään kuuluu Laurean henkilökunnan jäseniä ja ryhmän projektipäällikkönä toimii Tuuli Rinne.

Hakijoilta ja valitulta toivotaan: 1) kiinnostusta verkko-oppimiseen, sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja hankintojen tekemiseen 2) sekä sitoutumista tehtävään. 3) Kokemus projektityöstä ja sähköisten järjestelmien kehittämisestä katsotaan eduksi. 4) Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Opiskelijakunta kouluttaa valitun tehtävään ja tukee häntä läpi kauden. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan projektiryhmän jäsenenä jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Halloped.fi-palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi-sivustolle.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi