H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tietojenkäsittelyn työelämäpaneelimuokattu 23.11.2018 klo 11.27

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Laureassa toimii 10 työelämäpaneelia, jonka tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkintojen sisällöt vastaavat työelämän tarpeita. Työskentelynsä tukena työryhmä käyttää muun muassa opiskelijapalautetta ja sidosryhmäpalautetta.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Eemil Katavisto

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Emmi Lintunen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff