H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tieto- ja julkauspalveluiden kehittämisryhmämuokattu 22.11.2018 klo 10.36

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää ja uudistaa Laurean tieto- ja julkaisupalveluja. Ryhmään kuuluvat tieto- ja julkaisupalvelujen johtaja, tieto- ja julkaisupalvelujen edustajat ja opiskelijaedustaja. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff