H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmämuokattu 21.3.2018 klo 12.40

Organisaatioyksikkö

Korkeakoulun ulkopuoliset - Yhdessä yhteisöksi -hanke

Toimikausi:

1.4.2018 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Yhdessä yhteisöksi -hanke on Nyyti ry:n koordinoima kolmivuotinen hanke. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöön ja ryhmiin kuulumisen kokemusta. Hankkeessa yhtenä pilottioppilaitoksena on Laurea-ammattikorkeakoulu, joissa järjestään ideointityöpajoja ja testataan näissä syntyneitä ideoita käytännössä.

Hankkeen johtoryhmä muodostuu hankkeen yhteistyökumppaneiden edustajista, ja sen tehtävänä on edistää hankkeen tavoitteita. Johtoryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ensimmäinen tapaaminen järjestetään keväällä 2018. Hakijalta odotamme aitoa kiinnostusta hankkeen tavoitteiden ajamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen korkeakouluissa sekä sitoutumista tehtävään.

Lisätietoja molemmista paikoista: Ainomaija Rajoo, asiantuntija, 044 2877 154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Istuvat opiskelijaedustajat

Sini Kontkanen

Jäsen:
3.4.2018 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff