H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkintolautakuntamuokattu 28.9.2018 klo 10.08

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Tutkintolautakunta

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin liittyvät oikaisuvaatimukset. Opintosuorituksesi katsotaan opintojakson/projektin suoritus, opinnäytetyö, harjoittelu ja hyväksiluettu suoritus.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, jonka on oltava lehtori tai yliopettaja ja jäseninä yksi opetushenkilöstöön kuuluva ja yksi opiskelija. Puheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varamies. Puheenjohtajan varamiehen on oltava lehtori tai yliopettaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja opettajan toimikauden pituus on kerrallaan kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Laurean hallitus vahvistaa tutkintolautakunnan jäsenet.

Tutkintolautakunnan asettamisesta, jäsenistä ja tehtävästä määrää ammattikorkeakoululain 19 pykälä. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuoritusten oikaisuvaatimukset.

Istuvat opiskelijaedustajat

Henri Mäki

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Katja Menschakoff

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Professors

Staff