H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmämuokattu 12.11.2019 klo 17.00

Toimielin

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.10.2019

Hakuaika

1.10.2019 - 31.10.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Laureamkon hallituksen kokous 12.11.2019

Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen kehittämisryhmä vastaa tutkintojen laadukkaasta toteutuksesta ja kehittämisestä. Työryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa, jonka lisäksi se suunnittelee tutkinnon opettajille yhteisiä tilaisuuksia. Työryhmään kuuluvat korkeakouluyksikkö D:n johtaja, YAMK-vastuuopettajat ja -kehittämispäälliköt sekä opiskelijaedustaja.

Haussa priorisoidaan ylempää AMK-tutkintoa opiskelevia opiskelijoita.