H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmämuokattu 7.9.2018 klo 13.07

Toimielin

SotePeda 24/7

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

15.8.2018

Hakuaika

15.8.2018 - 28.8.2018

Toimikausi

15.9.2018 - 30.6.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Hallituksen kokous 6.9.2018 Tikkurilan kampuksella

Haetaan yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varaedustajaa Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimaan SotePeda 24/7 -hankkeen ohjausryhmää. Ohjausryhmän toimikausi alkaa syksyllä 2018 ja kestää 30.6.2021. Toivomme, että voit sitoutua koko toimikaudeksi, mutta jos et voi, kerro hakemuksessa mihin asti voit sitoutua.

Hakijalta toivomme kiinnostuksen lisäksi seuraavaa:

-Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja digitalisaation vaikutuksista.

-Tietämystä Sote-palvelurakenne uudistuksesta.

-Mahdollisuus osallistua kokouksiin virka-aikana.

-Innostus digitaalisten pedagogisten oppimisympäristöjen luomiseen.

Paikkaa haetaan kirjautumalla Halloped.fi -palveluun, jonne kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla.

SotePeda 24/4 -hankkeessa on toimijoina 22 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisen palvelurakenteen käyttämis, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä luoda monialaista oppimista tukevia ympäristöjä. Hankkeessa muun muassa tuotetaan pedagogisia malleja ja oppimisympäristö, määritellään tiedolla johtamista ja palvelumuotoilua osana sosiaali- ja terveysalan sektoria.

Ohjausryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistutaan pääosin etänä. Etäväline päätetään syksyllä 2019, mutta ryhmässä varmistetaan kaikkien jäsenten mahdollisuus käyttää välinettä. Työryhmä kokoontuu virka-aikana.

Ohjausryhmän tehtäviä ovat:

-Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoiman hankekokonaisuuden seuranta ja ohjaus.

-Hankkeen mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen hankkeen toteuttajaorganisaatioille

-Tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamisesta

-Hankkeen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistaminen sekä tulosten hyödyntäminen

-Hankkeesta ja sen tuloksista tiedottaminen omalta osaltaan.

Lisätietoja: Ainomaija Rajoo, asiantuntija, 044 2877 154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi