Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmämuokattu 19.5.2020 klo 20.49

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.6.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Helsingin yliopistoon muodostetaan 2020 kaksi uutta ohjausryhmää tukemaan yliopiston uuden strategian mukaisia opetuksen ja tutkimuksen kehittämistoimenpiteitä digitalisaation avulla. Yliopisto panostaa tulevina vuosina sellaisiin opetuksen ja tutkimuksen kehityshankkeisiin, jotka yliopistoyhteisön jäsenet itse näkevät tärkeiksi eli joiden onnistuminen tai aikaansaaminen on tärkeää opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudelle.

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmällä on ensisijaisesti kolme tehtävää: 1) toimia valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka tekee priorisointi- ja päätösehdotuksia yliopistotason opetuksen edellytysten kehittämiseen (silloin kun niiden kehittäminen vaatii tai hyötyy merkittävästi digitalisaatiosta). 2) yliopiston investointikyvykkyyden arviointi (jotta digitalisaatiota edistetään opetusjohtoisesti, ei tietojärjestelmät edellä) 3) ottaa kantaa projektien seurantasalkussa tiedekunnissa ja muissa yksiköissä tapahtuviin digitalisaatioprojekteihin (ja niiden mahdolliseen laajentamiseen yliopistotasolle).

Digiohjausryhmän tehtävänä on myös huolehtia siitä, että tekeillä olevaa kansallisen tason digivisiota hyödynnetään HY:ssä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmässä opiskelijoita edustaa yksi jäsen.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff