Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opettajien Akatemian haun arviointiryhmämuokattu 18.9.2020 klo 17.04

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.10.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Opettajien Akatemian haun arviointiryhmä valmistelee rehtorille esityksen Opettajien Akatemian uusista jäsenistä. Arviointiryhmä kokoontuu tehtävää varten kerran ja sen jäsenille maksetaan 250 euron palkkio. Arviointiryhmässä työskentely edellyttää suomen kielen taitoa.

Opettajien Akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä – samalla edistetään myös opiskelijoihin ja oppimisen laatuun panostamista. Akatemiaan nimetään tänä syksynä kymmenen uutta opetuksessa ansioitunutta opettajaa, jotka saavat palkinnoksi jäsenyyden akatemiaan sekä rahaa oman ja kotiyksikkönsä opetuksen kehittämiseen. Lisätietoa Opettajien Akatemiasta löydät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/opettajien-akatemia.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff