Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 1 (humanistiset tieteet)muokattu 8.6.2018 klo 19.30

Organisaatioyksikkö

Keskushallinto

Toimikausi:

1.8.2018 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

1.8.2017 alkaen Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluvien tieteenalarahastojen päätöksenteko tapahtuu kampuskohtaisten hoitokuntien kautta, jotka edustavat kampuksen tiedekuntia vastaavia tieteenalarahastoja.

Keskustakampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta 1 edustaa humanistisia tieteitä. Hoitokunnan tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä.

Hoitokunnan kokouskieli on suomi. Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta silloin kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hoitokunnan jäsenistä sitä vaatii. Tarvittaessa hoitokunta voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff