Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta muokattu 8.6.2018 klo 19.24

Organisaatioyksikkö

Keskushallinto

Toimikausi:

1.8.2018 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

1.8.2017 alkaen Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluvien tieteenalarahastojen päätöksenteko tapahtuu kampuskohtaisten hoitokuntien kautta, jotka edustavat kampuksen tiedekuntia vastaavia tieteenalarahastoja. Viikin kampuksen tieteenalarahastojen hoitokunta edustaa eläinlääketieteen, farmasian, bio- ja ympäristötieteiden sekä maatalous-metsätieteiden aloja. Hoitokunnan tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä.

Hoitokuntien kokouskieli on suomi. Hoitokunnat kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta silloin kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hoitokunnan jäsenistä sitä vaatii. Tarvittaessa hoitokunnat voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff