Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tieteellinen neuvostomuokattu 11.11.2019 klo 11.28

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Tieteellinen neuvosto (TINE) on yliopiston sisäinen asiantuntijaelin, jonka kehittää yliopiston yhteisiä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimustoimintaan liittyviä asioita. Neuvosto seuraa tutkimusta koskevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja tuloksellisuuden toteutumista. Se käsittelee mm. tohtorikoulutusta, tutkijanuraa, tutkimusinfrastruktuureita, strategisia tutkimusalueita, tutkimuksen arviointia sekä tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tutkimustoimintaan pohjautuvaan yritysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Tieteellinen neuvosto voi perustaa jaoksia ja kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Neuvosto kokoustaa kuusi kertaa lukuvuoden aikana, ja sen pääasiallisena kielenä on suomi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff