Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tilatoimikuntamuokattu 22.1.2018 klo 19.32

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.4.2018 - 31.3.2020

Vastuuhenkilö :

Tilatoimikunta on yliopiston asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on toimitilojen strategisen suunnittelun ohjaus yliopiston hallituksen ja rehtorin tukena. Se käsittelee yliopiston hallitukselle tehtävät esitykset toimitilojen kehittämisohjelmasta ja investointisuunnitelmasta, esitykset kiinteistötoimikunnassa käsiteltäviksi rakennusinvestoinneiksi sekä valmistelee tilakustannusten veloitusperusteet sekä muut merkittävät toimitiloihin ja toimitilaturvallisuuteen liittyvät käyttösäännöt ja pysyväisluonteiset määräykset.

Tilatoimikunnassa yliopiston opiskelijoita edustaa yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff