Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aineenopettajankoulutuksen kehittämistyöryhmämuokattu 19.12.2017 klo 11.44

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Aineenopettajankoulutuksen kehittämistyöryhmä toimii opintoasiainneuvoston alaisuudessa ja siihen kuuluu opiskelijajäsenen lisäksi edustajia jokaisesta aineenopettajakoulutuksessa mukana olevasta tiedekunnasta, ruotsinkielisen aineenopettajakoulutuksen asiantuntija ja opetusharjoittelun asiantuntija.

Työryhmän keskeisiä tavoitteita ovat aineenopettajankoulutuksen toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen, nykyisten toimintamallien kriittinen tarkastelu ja uusien, tehokkaampien toimintatapojen luominen. Ryhmä täsmentää ja fokusoi itse työnkuvansa ensimmäisissä tapaamisissaan. Kehittämistyöyhmä järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla – työryhmä voi esimerkiksi järjestää työpajoja, vierailuja ja kutsua asiantuntijoita kuultavaksi oman harkintansa mukaan.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff