Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kielikeskuksen opetuksenkehittämisryhmämuokattu 30.11.2017 klo 17.26

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Helsingin yliopiston kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain noin 14.000 kotimaista ja kansainvälistä opiskelijaa eri kampuksilta ja koulutusohjelmista.

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä (OK-ryhmä) on sekä henkilöstö- että opiskelija-jäseniä. OK-ryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arvi-ointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaa-reja. OK-ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetuk-seen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff