Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegio – Svenska social och kommunalhögskolanmuokattu 11.9.2019 klo 15.56

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Yliopistokollegion tehtävänä on:

  • päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan.
  • valita kansleri
  • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista

Istuvat opiskelijaedustajat

Emilia Granqvist

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Claes Bergh

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Janne Peuhkuri

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Tuukka Kainulainen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff