Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä)muokattu 19.6.2019 klo 19.12

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Yliopiston laadunhallinnan ja arvioinnin ohjausta ja koordinointia varten asetetaan uusi Laadunhallinnan ohjausryhmä (LAAVA-ryhmä) 1.1.2017 alkaen, jonka tehtävä on kehittää ja vahvistaa yliopiston laatukulttuuria yhdessä sen yksiköiden kanssa, linjata yliopiston laadunhallinnan periaatteita ja käytäntöjä opetuksen ja tutkimuksen tueksi, ohjata yliopiston toiminnan laadun kehittämistä ja laadun arviointia sekä koordinoida laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff