Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ruralia-instituutin johtokuntamuokattu 17.2.2016 klo 15.34

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.4.2016 - 31.3.2018

Vastuuhenkilö :

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan erillinen laitos, johon kuuluvat Mikkelin ja Seinäjoen toimintayksiköt. Instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta.

Ruralia-instituutilla on rehtorin 24.3.2014 asettama johtokunta, jonka toimikausi on 4 vuotta (1.4.2014. – 31.3.2018). Rehtorin 17.9.2015 hyväksymän Ruralia-instituutin työjärjestyksen mukaan johtokunnassa on lisäksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoita edustava varsinainen jäsen ja hänellä varajäsen, joka edustaa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoita. Johtokunnan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff