Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopiston oikeusturvalautakuntamuokattu 18.6.2019 klo 11.01

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.8.2015 - 31.7.2017

Vastuuhenkilö :

Yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaan yliopistolla on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten oikeusturvalautakunta, jonka rehtori asettaa. Oikeusturvalautakunta tekee myös aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä. Oikeusturvalautakunnan työskentelykieli on suomi.

Lisätietoa oikeusturvalautakunnasta on tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 57-60 §:ssä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff