Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikuntamuokattu 19.6.2019 klo 19.11

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.2.2015 - 31.12.2016

Vastuuhenkilö :

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät:

  1. edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa; 2. vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa; 3. valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma; 4. seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä; 5. ottaa kantaa periaatteellisiin kysymyksiin, jotka koskevat tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjintää.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff