Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Unisportin johtokuntamuokattu 8.11.2018 klo 15.00

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

8.9.2014 - 31.12.2014

Vastuuhenkilö :

UniSportin tehtävänä on:

 1. tarjota Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle helposti lähestyttävät, monipuoliset, laadukkaat ja edulliset liikuntapalvelut, jotta oman liikunnallisen harrastuksen löytäminen ja harrastaminen olisi helppoa;
 2. kannustaa yliopistolaisia huolehtimaan hyvinvoinnistaan liikunnan avulla;
 3. edistää yliopistoyhteisöissä liikuntamyönteistä ilmapiiriä;
 4. toimia yhteistyössä yliopistojen eri yksiköiden kanssa liikunnan hyödyntämiseksi tutkimuksen ja opetuksen tukena;
 5. tarjota liikuntapalveluja muille yliopistoille ja rajoitetusti myös ulkopuolisille;
 6. lisätä yliopistojen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä kansainvälisessä opiskelija- ja henkilöstörekrytoinnissa.

UniSportilla on johtokunta, johon kuuluu 9 jäsentä. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenen.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. ohjata ja valvoa UniSportin toimintaa ja taloutta;
 2. hyväksyä UniSportin toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat;
 3. hyväksyä UniSportin toiminnan linjaukset ja keskeiset hankkeet;
 4. hyväksyä UniSportin hinnoitteluperiaatteet;
 5. hyväksyä UniSportin toimintakertomus;
 6. nimetä UniSportin varajohtaja toimikautensa ajaksi; sekä
 7. hyväksyä UniSportin työjärjestys.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff