Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kielikeskuksen johtokuntamuokattu 28.11.2017 klo 13.03

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

26.5.2016 - 31.3.2018

Vastuuhenkilö :

Kielikeskus on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on mm. antaa kielitaito- ja viestintäopetusta ja tehdä alaan liittyvää tutkimusta sekä kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monipuolisia oppimismuotoja. Lisäksi Kielikeskus järjestää kielikokeita ja antaa opiskeluun liittyviä kielitodistuksia sekä tarjoaa kielikoulutus-, käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Kielikeskuksella on rehtorin asettama johtokunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. käsitellä tavoiteohjelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio, vahvistaa toimintakertomus, tehdä rehtorille esitys Kielikeskuksen johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi sekä hyväksyä Kielikeskuksen työjärjestys. Johtokunnassa on yhdeksän jäsentä, joista kaksi valitaan opiskelijoiden keskuudesta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff