Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen johtokuntamuokattu 19.6.2019 klo 18.58

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.3.2018

Vastuuhenkilö :

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus on erillinen laitos, joka huolehtii yliopiston tietotekniikkatoimialan johtamisesta, vastaa keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoiminnan strategisesta suunnittelusta sekä tuottaa yliopistolle keskitetyt tietotekniikkapalvelut yliopiston perustehtävien tueksi.

Tietotekniikkakeskuksen johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1. käsitellä tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelma ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio; 2. päättää koko yliopistoa koskevista tietotekniikan arkkitehtuureista ja standardeista; 3. vahvistaa tietotekniikkakeskuksen toimintakertomus; 4. tehdä rehtorille esitys tietohallintojohtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi; 5. päättää tietotekniikkakeskuksen työjärjestyksestä; 6. hyväksyä yliopiston tietotekniikkaa koskevat keskeiset suunnitelmat ja hankkeet; 7. linjata tietotekniikan keskeiset kehittämissuunnat; 8. valvoa ja kehittää tietotekniikkapalveluiden laatua; 9. päättää palveluiden hinnoitteluperiaatteista; 10. asettaa tietotekniikkatoimialaa koskevat toiminnan ja tuloksellisuuden mittarit ja määrälliset ja laadulliset tavoitteet; 11. käsitellä yliopiston tietotekniikan käyttösäännöt ja muut pysyväisluonteiset koko yliopiston tietotekniikkaa ja tietoturvaa koskevat määräykset, jotka rehtori vahvistaa ; sekä 12. ratkaista ne asiat, jotka tietohallintojohtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff