Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegio – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntamuokattu 10.2.2016 klo 12.52

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Yliopistokollegion tehtävänä on:

  • päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan.
  • valita kansleri
  • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista

Istuvat opiskelijaedustajat

Ville-Veikko Saari

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Oyelowo Oyedayo

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Santeri Velin

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Taavi Heikkilä

Varajäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Taavi Heikkilä

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Mikko Pellinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Jessika Isomeri

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Nico Roos

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff