Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegio – Teologinen tiedekuntamuokattu 11.9.2019 klo 15.54

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Yliopistokollegion tehtävänä on:

  • päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan.
  • valita kansleri
  • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista

Istuvat opiskelijaedustajat

Katariina Kaski

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2019

Maria Djakonowsky

Varajäsen:
5.4.2018 - 31.12.2019

Jonna Rättyä

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Lotta Kirmanen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff