Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 19.11.2019 klo 11.49

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Milla Takala

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anniina Lehmus

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Riikka Kokko

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Riikka Nikitin

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Joanna Martikainen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Henrik Meriläinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff