Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvostomuokattu 19.11.2019 klo 11.50

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Viena Metsähuone

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Sanne Keskimäki

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Aleksi Kallio

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Rasmus Huotari

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Sofi Lemieux

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Simo Hintikka

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff