Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen neuvottelukuntamuokattu 23.6.2020 klo 10.15

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.8.2020 - 31.7.2022

Vastuuhenkilö :

Helsingin normaalilyseolla ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on yliopiston johtosäännön 11 §:n mukaisesti yliopistolaissa mainittuna yhteisenä toimielimenä neuvottelukunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan työskentelykieli on suomi.

Neuvottelukunnan jäseniä ovat johtava rehtori ja siinä on kasvatustieteellisen tiedekunnan, kasvatustieteiden osaston koulutusten, harjoittelukoulujen opettajien sekä tiedekunnan opiskelijoiden edustus. Neuvottelukuntaan voi kuulua myös ulkopuolisia jäseniä.

Neuvottelukunta osallistuu harjoittelukouluissa toteutettavaan ohjatun harjoittelun suunnitteluun sekä suunnittelee tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen strategisia linjauksia ja seuraa niiden toteutumista. Neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti:

1) seurata, kehittää ja tukea harjoittelukoulujen kasvatus- ja opetustyötä sekä tutkimustoimintaa 2) käsitellä harjoittelukoulujen opetussuunnitelmat 3) käsitellä harjoittelukoulujen lukuvuosisuunnitelmat 4) edistää harjoittelukoulujen YVV-tehtävää 5) edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua 6) päättää perusopetuslain mukaisesta oppilaan määräaikaisesta erottamisesta ja lukiolain mukaisesta kolmea kuukautta pidemmästä oppilaitoksesta määräajaksi erottamisesta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff