Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijaedustajaksi harjoittelukoulujen neuvottelukuntaan!muokattu 31.8.2020 klo 14.03

Toimielin

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen neuvottelukunta

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

23.6.2020

Hakuaika

23.6.2020 - 23.8.2020

Toimikausi

1.8.2020 - 31.7.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Opiskeletko opettajaksi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa? Haluatko kehittää opetusharjoitteluja ja kurkistaa harjoittelukoulujen kulisseihin? Jos innostuit, harjoittelukoulujen neuvottelukunta on sinulle oivallinen mahdollisuus!

HYY etsii yhtä opiskelijaedustajaa harjoittelukoulujen neuvottelukuntaan kaudelle 1.8.2020–31.7.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajakoulutuksen läsnäoleva opiskelija.

Helsingin normaalilyseolla ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla on yliopiston johtosäännön 11 §:n mukaisesti yliopistolaissa mainittuna yhteisenä toimielimenä neuvottelukunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan työskentelykieli on suomi. Neuvottelukunnan jäseniä ovat johtava rehtori ja siinä on kasvatustieteellisen tiedekunnan, kasvatustieteiden osaston koulutusten, harjoittelukoulujen opettajien sekä tiedekunnan opiskelijoiden edustus. Neuvottelukuntaan voi kuulua myös ulkopuolisia jäseniä.

Neuvottelukunta osallistuu harjoittelukouluissa toteutettavaan ohjatun harjoittelun suunnitteluun sekä suunnittelee tutkimuksen ja täydennyskoulutuksen strategisia linjauksia ja seuraa niiden toteutumista. Neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti: 1) seurata, kehittää ja tukea harjoittelukoulujen kasvatus- ja opetustyötä sekä tutkimustoimintaa 2) käsitellä harjoittelukoulujen opetussuunnitelmat 3) käsitellä harjoittelukoulujen lukuvuosisuunnitelmat 4) edistää harjoittelukoulujen YVV-tehtävää 5) edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua 6) päättää perusopetuslain mukaisesta oppilaan määräaikaisesta erottamisesta ja lukiolain mukaisesta kolmea kuukautta pidemmästä oppilaitoksesta määräajaksi erottamisesta.

Jos kiinnostuit, hae nyt! Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään sunnuntaina 23.8.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen 2) kiinnostus harjoittelukoulujen toimintaa ja opetusharjoittelujen kehittämistä kohtaan 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, ja 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi (lomalla 25.6.–9.8.).