Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae väitöskirjatutkijoiden edustajaksi tutkimuksen digitalisaation ohjausryhmään!muokattu 5.6.2020 klo 13.53

Toimielin

Tutkimuksen digitalisaation ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

19.5.2020

Hakuaika

19.5.2020 - 27.5.2020

Toimikausi

1.6.2020 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Haluatko päästä visioimaan tutkimuksen avoimuuden, vaikuttavuuden ja muiden strategisten tavoitteiden toteuttamista, edustaa väitöskirjatutkijoiden näkökulmia tutkimuksen kehittämisessä ja seurata näköalapaikalta Suomen suurimman yliopiston digitalisaatiota? Hae väitöskirjatutkijoiden edustajaksi yliopiston uuteen Tieteen ja tiedon infrastruktuurit – tutkimuksen digitalisaatio -ohjausryhmään!

Helsingin yliopistoon muodostetaan kaksi uutta ohjausryhmää tukemaan yliopiston uuden strategian mukaisia opetuksen ja tutkimuksen kehittämistoimenpiteitä digitalisaation avulla. Yliopisto panostaa tulevina vuosina sellaisiin opetuksen ja tutkimuksen kehityshankkeisiin, jotka yliopistoyhteisön jäsenet itse näkevät tärkeiksi eli joiden onnistuminen tai aikaansaaminen on tärkeää opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudelle.

Tutkimuksen digitalisaation ohjausryhmällä on ensisijaisesti kolme tehtävää: 1) toimia valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka tekee priorisointi- ja päätösehdotuksia yliopistotason tutkimuksen edellytysten kehittämiseen (silloin kun niiden kehittäminen vaatii tai hyötyy merkittävästi digitalisaatiosta). 2) yliopiston investointikyvykkyyden arviointi (jotta digitalisaatiota edistetään tutkimusjohtoisesti, ei tietojärjestelmät edellä) 3) ottaa kantaa projektien seurantasalkussa tiedekunnissa ja muissa yksiköissä tapahtuviin digitalisaatioprojekteihin (ja niiden mahdolliseen laajentamiseen yliopistotasolle).

Digiohjausryhmän tehtävänä on myös huolehtia siitä, että tekeillä olevaa kansallisen tason digivisiota hyödynnetään HY:ssä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tutkimuksen digitalisaation ohjausryhmässä väitöskirjatutkijoita edustaa yksi jäsen, jota haetaan tällä ilmoituksella. Opiskelijajäsenten toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.12.2022.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 27.5.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio väitöskirjatutkijoiden näkökulmien edustamiseen ohjausryhmässä, 2) kiinnostus tutkimuksen infrastruktuureja ja digitalisaatiota kohtaan, 3) kokemus vastaavista opiskelijoiden tai väitöskirjatutkijoiden edustamiseen liittyvistä tehtävistä.

Lisätietoja tehtävästä ja hakemisesta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.