Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijaedustajaksi opetuksen digitalisaation ohjausryhmään!muokattu 5.6.2020 klo 13.53

Toimielin

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

19.5.2020

Hakuaika

19.5.2020 - 27.5.2020

Toimikausi

1.6.2020 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Haluatko päästä visioimaan opetuksen avoimuuden, tutkimusperustaisuuden ja muiden strategisten tavoitteiden toteuttamista, edustaa kanssaopiskelijoidesi näkökulmia opetuksen kehittämisessä ja seurata näköalapaikalta Suomen suurimman yliopiston digitalisaatiota? Hae opiskelijaedustajaksi yliopiston uuteen Dataistuva koulutus – opetuksen digitalisaatio -ohjausryhmään!

Helsingin yliopistoon muodostetaan kaksi uutta ohjausryhmää tukemaan yliopiston uuden strategian mukaisia opetuksen ja tutkimuksen kehittämistoimenpiteitä digitalisaation avulla. Yliopisto panostaa tulevina vuosina sellaisiin opetuksen ja tutkimuksen kehityshankkeisiin, jotka yliopistoyhteisön jäsenet itse näkevät tärkeiksi eli joiden onnistuminen tai aikaansaaminen on tärkeää opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuudelle.

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmällä on ensisijaisesti kolme tehtävää: 1) toimia valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka tekee priorisointi- ja päätösehdotuksia yliopistotason opetuksen edellytysten kehittämiseen (silloin kun niiden kehittäminen vaatii tai hyötyy merkittävästi digitalisaatiosta). 2) yliopiston investointikyvykkyyden arviointi (jotta digitalisaatiota edistetään opetusjohtoisesti, ei tietojärjestelmät edellä) 3) ottaa kantaa projektien seurantasalkussa tiedekunnissa ja muissa yksiköissä tapahtuviin digitalisaatioprojekteihin (ja niiden mahdolliseen laajentamiseen yliopistotasolle).

Digiohjausryhmän tehtävänä on myös huolehtia siitä, että tekeillä olevaa kansallisen tason digivisiota hyödynnetään HY:ssä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opetuksen digitalisaation ohjausryhmässä opiskelijoita edustaa yksi jäsen, jota haetaan tällä ilmoituksella. Opiskelijajäsenten toimikausi alkaa välittömästi ja päättyy 31.12.2022.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 27.5.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio opiskelijoiden näkökulmien edustamiseen ohjausryhmässä, 2) kiinnostus opetuksen digitalisaatiota kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.