Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valintatoimikuntaan!muokattu 16.9.2019 klo 12.03

Toimielin

Valintatoimikunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

28.8.2019

Hakuaika

28.8.2019 - 16.9.2019

Toimikausi

18.9.2019 - 30.11.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

HAE MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTATOIMIKUNTAAN!

Etsimme vähintään kolmea jäsentä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valintatoimikuntaan hoitamaan opiskelijaedustajien valintaa syksyllä 2019.

MITÄ VALINTATOIMIKUNTA TEKEE?

Valintatoimikunta lukee hakemukset tiedekunnan opiskelijaedustajien tehtäviin tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon ja tekee perustellut esitykset valittavista henkilöistä ylioppilaskunnan hallitukselle ja edustajistolle. Valintatoimikunta kokoontuu tätä tehtävää varten viikkojen 43–45 aikana (tarkempi aikataulu alla). Lopulliset päätökset valinnoista tekee tiedekuntaneuvostojen osalta ylioppilaskunnan hallitus ja yliopistokollegion osalta HYYn edustajisto.

Valintatoimikunnassa pääset vaikuttamaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijaedustukseen ja varmistamaan, että opiskelijoiden etua valvomaan valitaan motivoituneimmat hakijat.

KUKA VOI HAKEA?

Edellytyksenä valintatoimikunnassa toimimiselle on, että olet läsnäoleva opiskelija matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja pääset paikalle toimikunnan kokouksiin oheisen aikataulun mukaan. Huomaathan, että et voi toimia valintatoimikunnassa, jos aiot hakea opiskelijaedustajaksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon tai yliopistokollegioon ko. tiedekunnan edustajana.

MITEN VALINTATOIMIKUNTAAN HAETAAN?

Hakemukset tulee lähettää osoitteessa www.halloped.fi maanantaihin 16.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaineesi ja/tai koulutusohjelmasi ja opintosuuntasi. Ilmoita hakemuksessasi myös, oletko käytettävissä valintatoimikunnan puheenjohtajaksi ja/tai varapuheenjohtajaksi. Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Hakijan eduksi katsotaan motivaatio ja aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Valintatoimikuntaan nimetään vähintään kolme jäsentä, ja valinnassa pyritään huomioimaan tiedekunnan eri alojen edustus.

Lisätietoja valintatoimikunnassa toimimisesta ja hausta antavat valintakoordinaattori Teemu Palkki, puh. 0504766255, teemu.palkki@hyy.fi sekä koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen@hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta ja opiskelijaedustajien valinnasta löydät osoitteesta hyy.fi/opiskelijaedustaja.

VALINTATOIMIKUNNAN KOKOUSAJAT

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valintatoimikunta kokoontuu 24.10. ja 29.10. klo 17.