Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijaedustajaksi kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!muokattu 6.9.2019 klo 14.52

Toimielin

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

8.8.2019

Hakuaika

8.8.2019 - 26.8.2019

Toimikausi

1.9.2019 - 31.12.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Etsimme kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija ko. tiedekunnassa, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon.

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 26.8.2019 klo 12.00.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista.Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.