Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Rådet för informationstjänster och informationsteknik (ITR)muokattu 26.3.2014 klo 18.25

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Fristående institutioner - Datacentralen

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Rådet för informationstjänster och informationsteknik har till uppgift att 1) ge förslag till utveckling av informationsmiljön 2) övervaka kvalitetssäkringen och samarbetet för utveckling av informationsmiljön 3) årligen ta del av och vid behov ge utlåtande om andra enheters rapportering av projekt gällande informationstjänster och informationsteknik; 4) ge utlåtande till rektor om IKT-satsningar och system som berör flera enheter och påverkar personalens arbetsprocesser 5) utse projektgrupper för utveckling av specifika områden inom högskolans informationsmiljö 6) fungera som direktion för biblioteket och datacentralen i enlighet med vad som närmare bestäms i 4 § av instruktionen för biblioteket och instruktionen för datacentralen.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff