Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Direktion för språk och affärskommunikationmuokattu 3.4.2014 klo 12.12

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Fristående institutioner - Centret för språk och affärskommunikation

Toimikausi:

1.1.2012 - 31.12.2014

Vastuuhenkilö :

Direktionen har till uppgift att a) göra framställningar för utvecklande av språkundervisningen b) årligen godkänna ett förslag till resultatavtal och budget för följande kalenderår och senast inom februari månad en verksmahetsberättelse för föregående kalenderår, samt c) till rektor avge utlåtande angående rekrytering av direktör.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff