Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Univeristetskollegiummuokattu 11.3.2014 klo 11.27

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Universitetskollegiet

Toimikausi:

1.6.2012 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.

http://www.hanken.fi/public/universitetskollegium

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff