Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Högskolans styrelsemuokattu 11.3.2014 klo 11.38

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Styrelsen

Toimikausi:

1.1.2013 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Styrelsen är det högsta beslutande organet i Hanken. Styrelsen gör beslut i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningen.

http://www.hanken.fi/public/styrelse

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff