Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Institutionsrådet för marknadsföring och logistikmuokattu 27.3.2014 klo 13.49

Organisaatioyksikkö

Svenska Handelshögskolan - Institutioner - Marknadsföring

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff