Svenska Handelshögskolans studentkår

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Matrådetmuokattu 8.4.2014 klo 12.09

Toimielin

Matrådet

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

6.4.2014

Hakuaika

7.4.2014 - 15.4.2014

Toimikausi

21.4.2014

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Styrelsemöte 17.4.2014, SEB

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra gånger om året.

Studentrepresentantens uppgift är att representera Hankens studenter i matrådet. Studentrepresentantens uppgifter är: - Informera styrelsen om när det är möten - Föra diskussion med styrelsen om vad som borde diskuteras. - Skicka protokoll från möten till styrelsen för arkivering.