Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Språkråd för Åbo Akademimuokattu 30.1.2023 klo 09.09

Organisaatioyksikkö

ÅA allmänt

Toimikausi:

1.2.2023 - 31.12.2025

Vastuuhenkilö :

ÅA kommer att inrätta ett språkråd, som utses av rektor, med uppgiften att främja ÅAs språkarbete genom att

utarbeta ÅAs språkprogram (utgående från 2016 års språkprogram och åtgärdsplan)

följa upp språkprogrammet

vara rådgivande i viktigare språkfrågor rörande verksamhetens övergripande inriktning och utveckling

bereda och lämna förslag till rektor på beslut som främjar universitetets språkarbete

Språkrådet leds av prorektor för utbildning och har följande sammansättning

1 medlem från språkcentret

1 medlem per fakultet (FHPT, FNT, FPV, FSEJ)

1 medlem från kvalitetsenheten

1 medlem från kommunikationsenheten

1 medlem från HR

1 medlem från ÅAB

1 medlem från CLL

1 studentrepresentant

Språkprogrammet (2016):

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/Regler%20och%20styrdokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintra%2Dom%2Doss%2FRegler%20och%20styrdokument%2FSpr%C3%A5kprogram%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintra%2Dom%2Doss%2FRegler%20och%20styrdokument

Språkfrågan är viktig vid ÅA och arbetet ska göras mer systematiskt. ÅA har ett särskilt ansvar att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet (UniL § 76). Samtidigt är ÅA en internationell aktör.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad petra@studentkaren.fi

Istuvat opiskelijaedustajat

Katarina Rancken

Jäsen:
15.2.2023 - 31.12.2025

Ei varajäsentä

Professors

Staff