Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid Åbo Akademimuokattu 16.8.2021 klo 10.51

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Enligt reglementet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA (som består av de huvudämnen man kan studera inom utbildning för ekonomie kandidat och magister) har rådet följande uppgifter: bereda frågor gällande budget, undervisande personal, undervisning och utbildning, samt kvalitetsarbete, t.ex. ackrediteringen av utbildningarna.

Rådet har åtta medlemmar, två studerande, en representant från näringslivet och professorer och övrig personal. Gruppen väljs för samma mandatperiod som fakultetsrådet.

Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla möte i ett visst ärende.

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben r.f.

Istuvat opiskelijaedustajat

Pia Blomqvist

Jäsen:
25.10.2019 - 31.7.2021

Emelie Berglund

Varajäsen:
25.10.2019 - 31.7.2021

Victoria Holmström

Jäsen:
25.10.2019 - 31.7.2021

Anton Pajoslahti

Varajäsen:
25.10.2019 - 31.7.2021

Professors

Staff