Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhetmuokattu 8.11.2017 klo 14.35

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.11.2017 - 31.10.2020

Vastuuhenkilö :

Arbetsgruppen för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet gör upp en utvärdering över studiemiljön på en fakultet i gången och gör uppföljningar över läget och hur rekommendationerna följts. I gruppen deltar representanter från studenthälsan, fyra studentrepresentanter, samt bl.a. studiepsykologen och arbetsskyddschefen från ÅA.

Arbetet inleddes med en utvärdering över hela ÅA i den förra mandatperioden.

Istuvat opiskelijaedustajat

Noel Forsén

Jäsen:
16.11.2017 - 31.10.2020

Ei varajäsentä

Cecilia Juuti

Jäsen:
16.11.2017 - 31.10.2020

Ei varajäsentä

Alexander Rönnblad

Jäsen:
16.11.2017 - 31.10.2020

Ei varajäsentä

Henna Mäkelä

Jäsen:
16.11.2017 - 31.10.2020

Ei varajäsentä

Professors

Staff