Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅAmuokattu 8.12.2021 klo 09.40

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade.

Istuvat opiskelijaedustajat

Cecilia Juuti

Jäsen:
17.1.2019 - 31.12.2020

Axel Sandell

Varajäsen:
17.1.2019 - 31.12.2020

Victoria Kotkamaa

Jäsen:
9.12.2020 - 31.12.2022

Amanda Åkersten

Varajäsen:
9.12.2020 - 31.12.2022

Trine Lindström

Jäsen:
17.1.2019 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Wilma Ek

Jäsen:
9.12.2020 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Robin Mirzeler

Jäsen:
9.12.2020 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Marina Stenbäck

Varajäsen:
9.3.2018 - 31.12.2018

Ei jäsentä

Carl-Ivar Back

Varajäsen:
15.12.2021 - 31.12.2022

Professors

Staff