Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Jämställdhetskommitténmuokattu 29.11.2021 klo 12.44

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2024

Vastuuhenkilö :

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Istuvat opiskelijaedustajat

Cecilia Björkqvist

Jäsen:
22.1.2016 - 31.12.2018

Jasmin Slimani

Varajäsen:
7.2.2018 - 31.12.2018

Panda Eriksson

Jäsen:
22.1.2016 - 31.12.2018

Felix von Renteln

Varajäsen:
22.1.2016 - 31.12.2018

Linn Gröndahl

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2024

Emma Löfdahl

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2024

Michaela Hagelin

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Jasmin Slimani

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Jurgen Ross

Jäsen:
2.9.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Daniela Mård

Varajäsen:
4.5.2018 - 31.12.2018

Ei jäsentä

Catrin Hellman-Gretland

Varajäsen:
17.1.2019 - 31.12.2021

Professors

Staff