Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

FHPT:s pedagogiska ledningsgruppmuokattu 25.11.2019 klo 10.58

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Den pedagogiska ledningsgruppen har i uppdrag leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vid fakulteten. Till detta hör t.ex. att initiera pedagogisk fortbildning för fakultetens lärare, skapa tillfällen för diskussion kring olika typer av processer för utveckling av kurser, examination och· utbildningarnas kvalitet och på annat sätt bidra till nytänkande. Gruppen kan ge förslag till både dekanus och fakultetsråd gällande åtgärder som kan effektivera utbildningarna och höja deras kvalitet.

Gruppens sammanställning kommer att bestå av utbildningslinjeansvariga, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter, dekanus Peter Nynäs är ordförande för gruppen. Möten kommer att hållas 2-3 gånger per termin.

Uppdraget kan ju räknas till godo inom kursen FG00BT54 Studentaktivitet (FHPT), 5 sp.

Kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad om du har frågor om gruppen eller valet av representanter; petra@studentkaren.fi, 02-2154655. ÅAS anställda och förtroendevalda arbetar mycket tillsammans med studentrepresentanterna och ger vid behov stöd.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ida-maria Sola

Jäsen:
15.1.2016 - 31.12.2016

Ei varajäsentä

Måns Vikström

Jäsen:
1.1.2020 - 30.6.2021

Ei varajäsentä

Alexander Nykvist

Jäsen:
1.1.2020 - 30.6.2021

Ei varajäsentä

Professors

Staff