Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kårvalskoordinatormuokattu 20.8.2015 klo 12.08

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

4.9.2015 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Ann-Katrin Bender, gs-karen@abo.fi

Koordinatorn koordinerar valnämndens arbete, som pågår under tiden september–november. Koordinatorn sköter tillsammans med valnämnden om de praktiska arrangemangen kring valet, bl.a. marknadsföringen och organiserandet av valet, rösträkningen och valvakan samt valstatistiken.

Efter kårvalet skall koordinatorn uppdatera studentkårens handbok för arrangerande av kårval. Koordinatorns placeringsort är Åbo, men uppdraget innebär även kontinuerlig kontakt till valnämndsmedlemmarna i Vasa och Jakobstad samt eventuella resor till de respektive orterna.

Uppdraget är arvoderat.

Istuvat opiskelijaedustajat

Alexander Skog

Jäsen:
4.9.2015 - 31.12.2015

Ei varajäsentä

Professors

Staff