Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klassläraremuokattu 14.9.2020 klo 09.12

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

2.4.2015 - 31.12.2016

Vastuuhenkilö :

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Istuvat opiskelijaedustajat

Thomas Hällund

Jäsen:
17.4.2015 - 31.12.2016

Frida Hasselblatt

Varajäsen:
17.4.2015 - 31.12.2016

Anna Nylund

Jäsen:
17.4.2015 - 31.12.2016

Cecilia Björkqvist

Varajäsen:
17.4.2015 - 31.12.2016

Ville Arponen

Jäsen:
4.5.2018 - 31.7.2019

Ida Torsell

Varajäsen:
4.5.2018 - 31.7.2019

Ville Arponen

Jäsen:
6.9.2019 - 31.7.2021

Ida Torsell

Varajäsen:
6.9.2019 - 31.7.2021

Julia Liewendahl

Jäsen:
6.9.2019 - 31.7.2021

Marianna Forsell

Varajäsen:
6.9.2019 - 31.7.2021

Thomas Hällund

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Anna Nylund

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Hanna Sandberg

Varajäsen:
10.2.2017 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Julia Liewendahl

Varajäsen:
10.2.2017 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Marianna Forsell

Varajäsen:
12.10.2018 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Marie Lövholm

Varajäsen:
30.9.2020 - 31.7.2021

Professors

Staff