Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Stipendienämnden vid pedagogiska fakultetenmuokattu 17.3.2015 klo 10.29

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

23.3.2015 - 31.12.2015

Vastuuhenkilö :

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten håller ett möte och besluter om utdelning av allmänna studentstipendier vid ÅA 2015. Beslutet görs enligt beredning av studierådgivaren.

Stipendiefonder man inte ska ha sökt stipendium från för att kunna fungera som studentrepresentant: De allmänna ÅA stipendierna, Tähtinens fond, Tea och Alfons Takolanders fond, Ekenäs seminariefond.

Mötestid: måndag 23.3. med start nån gång mellan kl. 9 och 11.

Istuvat opiskelijaedustajat

Kajsa Karlsson

Jäsen:
20.3.2015 - 31.12.2015

Ei varajäsentä

Professors

Staff